- om DJT

  

  

  

Danske Jernbanemænds Turistorganisation (DJT)
er en forening der arrangerer rejser for danske jernbaners ansatte og nærmeste famile, pensionister fra samme kreds samt venner og bekendte.

DJT blev grundlagt 1945 og har til formål at arrangere rejser på et
ikke kommercielt grundlag  (non-profit) for DJT's brugere - og med udstrakt udnyttelse af brugernes frirejsemulighed på jernbanerne.

Der opkræves ingen afgift (medlemsgebyr) for deltagelse i de af DJT arrangerede rejser.

Opnåede provisioner/rabatter hos kontraktpartnere skal komme DJT's brugere tilgode.

DJT har kontakt til en lang række søsterorganisationer i udlandet hvor specielt skal nævnes kontakten til tyske baners feriehoteller i Tyskland og de franske jernbaners feriecentre i Frankrig herunder bl a St Raphaël i sydfrankrig.

DJT er en forening under og har kontorfælleskab med Jernbanefritid i København.

 

 

 

  

DJT ledes for tiden af:

*  Henry Olson - formand

*  Ruth Olson - kasserer

Alle DJT-grupperejser ledsages af en rejsekyndig medarbejder (tidligere ansatte ved DSB) og for  tiden arbejder følgende personer som rejseleder for DJT:


                  

  

 

     *  Henry Olson