- rejsebetingelser

   I tilslutning til det til den valgte rejse foreliggende progam
   skal følgende supplerende oplysninger/informationer gives
   for deltagelse i rejsen:

   Mindsteantal

   Såfremt det angivne mindste antal deltagere ikke har tilmeldt sig
   ved tilmeldefristens udløb kan rejsen aflyses (indstilles)

   Prisændring

   De i programmet angivne priser kan indtil 21 dage før afrejsen
   ændres - men alene som følge af udsving i valutakurser,
   transporttakster og skatter

   Afbestilling

   En bestilt rejse kan - såfremt ikke andet er oplyst - afbestilles indtil
   30 dage før afrejsen uden omkostninger. Ved senere afbestilling
   betales de omkostninger der reelt er opstået - dog mindst 300 DKK

   Forsikring

   Der kan tegnes forsikring til dækning af omkostninger i forbindelse
   med afbestilling på grund af sygdom (men ikke fortrydelse)
   Præmien udgør 5 % af det forsikrede beløb

   Pas, visum o lign

   Af dokumentationsmæssige grunde skal gyldigt pas altid medbringes
   ved deltagelse i DJT-rejser

   Medicinkort

   Er det nødvendigt at indtage medicin under/på rejsen kan medicinkort
   udstedes - af egen læge

   Betaling

   Depositum betales - såfremt det bliver forlangt i programmet - ved
   bestilling af rejsen
   Restbeløbet betales ved udsendelse af regning - ca 1 måned før afrejsen -
   eller efter særlig aftale

   Udsendelse

   En bestilt rejses billetter, dokumenter og praktiske oplysninger udsendes
   som hovedregel ca 3 uger før afrejsen - når restbeløbet er betalt

   Andet

   Der gælder de i EU opstillede regler for deltagelse i pakkerejser